top of page

Spelwijzer

Spelwijzer is een nieuwe en onderscheidende spellingmethode van Jongbloed Educatief. Spelwijzer is zeer geschikt voor leerlingen die veel moeite hebben met spelling en is ideaal voor gebruik in het Speciaal Basisonderwijs, bij Remedial Teaching en bij kinderen met een eigen leerlijn in het regulier basisonderwijs.

1440 woorden dekken 80% af

Spelwijzer is gebaseerd op een vocabulaire van 1440 woorden,
waarmee 80% van de reguliere spelling is afgedekt. Met
beproefde spellingtechnieken zoals lezen, BLOON, schrijven,
woordenboekoefeningen, woorden bouwen en zinnen maken
worden deze woorden herhalend aangeleerd.

Online dictee

De leerlingen doen een controle op hun eigen voortgang via het online dictee dat de vorderingen registreert. De werkschriften bevatten oefenblokken waarmee de leerling zelfstandig leert spellen. Wandkaarten voor in de klas geven uitleg over de
oefeningen.

De leerkracht heeft een aparte module waar de voortgang kan worden ingezien en eventueel woorden kan instellen.

Materialen

Een basisset Spelwijzer wordt als volgt geleverd:
• 8 woordblikjes met in totaal 1440 woordkaartjes
• 8 verschillende werkschriften (per set van 5 geleverd)
• een set van 5 werkblikjes met tabkaartjes voor de leerling
• een duidelijke leerkrachthandleiding
• een jaarlicentie voor het online dicteeprogramma

Er is een RT pakket waar alles voor 1 leerling wordt geleverd.

bottom of page