LeerDoel Onderwijs (Rekenen)

LeerDoel Onderwijs (LDO) Rekenen geeft de leerkracht de vrijheid om methode overstijgend gepersonaliseerde content aan te bieden, zodat de leerling exact op zijn niveau oefent. Naast de aangeboden lesstof kan een leerling toegang krijgen tot nieuwe domeinen, zodat er ook klas overstijgend gewerkt kan worden.

IMG_2717_edited (1).jpg

Gepersonaliseerd onderwijs

Iedere leerkracht kent het probleem; je bent nog niet klaar met het instructiemoment en er ontstaat al een uiteenlopende dynamiek.

 

Enerzijds leerlingen die het voorbeeld goed begrijpen en bezig kunnen. Anderzijds leerlingen die het na het eerste voorbeeld niet begrijpen of zelfs de voorlopende leerdoelen op deze lesstof niet machtig zijn.

 

Wat doe je dan? Met LDO Rekenen kun je zowel de plusleerling als de zwakke leerling uitdagen op zijn niveau. Hierdoor kun je als leerkracht veel beter individueel leerhulp bieden, waardoor een maatwerk uitleg haalbaar wordt. 

Methode overstijgend rekenprogramma

 • Volledig gepersonaliseerd

 • Dekkend op alle domeinen en doelen

 • Heldere monitor waardoor leerroute helder wordt

 • Direct inzetbare kopieerbladen

 • Meer tijd voor de leerkracht om maatwerk te bieden

 • Leerlingen krijgen op hun eigen niveau lesstof, dus voor een ieder uitdagend

 • Digitale leeromgeving

LDODigitaal.jpg
werkbladenLDO.jpg

Inhoud

 • Een set van 7 werkmappen voor groep 1 t/m 8 

 • Antwoordbladen bij alle opgaven 

 • Een digitale jaarlicentie voor groep 1 t/m 8 

 • Registratiekaarten voor de leerkracht 

 • Registratiekaarten voor de leerling 

We zetten de LDO mappen vooral remediërend in: als een kind een bepaald doel nog niet heeft behaald, pakken we de bladen erbij. Ook als kinderen zelf aan een doel werken en extra willen oefenen om het doel te behalen. De doelenbladen maken het inzichtelijk voor de leerkracht wat er allemaal in zit.

- IKC De Wierde

LDORekenen-3.jpg

Een Methode Overstijgend Rekenprogramma

LDO Rekenen: Rekenen op maat

Op eigen tempo door het onderwijscurriculum


LDO Rekenen is gemaakt om een aanbod te kunnen bieden op leerdoel niveau. De gewenste eindsituatie is dat de leerling op zijn eigen tempo het onderwijscurriculum kan doorlopen, zonder zich te moeten conformeren aan de groep. Deze aanpak doorbreekt een traditionele classificatie op leeftijdsniveau en gaat meer naar een benadering op leerniveau. Om recht te doen aan de uniciteit van een leerling is dit een absolute voorwaarde. Doordat de situatie altijd uitdaging biedt is het leerrendement extreem hoog vergeleken met de traditionele aanpak. De rol van de leerkracht is hierin cruciaal. In plaats van de verteller neemt de leerkracht een rol in als coach en regisseur. De leerkracht anticipeert dus op het lerende gedrag van de leerling.
Folio en digitaal


Door een combinatie van folio en digitaal is LDO Rekenen in alle situaties goed in te zetten. U heeft dus niet persé een device per leerling nodig om goed te kunnen werken met LDO Rekenen. Door de set mappen kunt u ook per doel en per domein een set aan kopieerbladen gebruiken.
Op eigen intensiteit


Door leerlingen te voorzien in een aanbod op leerdoel niveau, is snel zichtbaar waarop een leerling uitvalt. Doordat de doelen terug te beredeneren zijn, kan opnieuw de basis aan worden geleerd. Hierdoor kan een leerling zichzelf herpakken en ieder doel op een eigen intensiteit oefenen.
Van abstract naar inzicht


Door het materiaalpakket kunnen wij leerlingen de abstracte doelen inzichtelijk maken. Voor multisensorisch leren kan een leerling veel beter de cognitieve verbanden leggen tussen de aangeleerde lesstof en hetgeen de leerling al kent. Hierdoor ontstaat er ten opzichte van het leren door leerkracht en methode een nieuwe dimensie in de leersituatie. Hoe meer dimensies deze situatie kent, hoe sneller de aangeleerde stof beklijft. Ten opzichte van een verbale instructie is dit een zeer groot verschil. Deze wijze van aanleren heeft zich in diverse zeer bekende schoolconcepten al bewezen.
Effectief met tijd


Door LDO Rekenen kan de leerling zijn tijd effectiever inzetten. Zo zal de leerling op een aantal domeinen weinig tot geen instructie behoeven, waardoor het snel domeinen en doelen kan afronden om vervolgens meer tijd door te brengen in het domein waar de leerling moeite mee heeft.
Geen nakijkwerk meer


Door digitale verwerking van de lesstof maken leerlingen meer opgaven in minder tijd. Dit komt omdat LDO Rekenen niet afhankelijk is van het aanbod van de leerkracht. Het blijft in principe activiteiten ontplooien tot een leerling stopt met het programma. Leerkrachten besparen tijd doordat zij geen voorbereiding hoeven te maken en omdat nakijken gebeurt door de software.

Bekijk video

Bekijk hier de instructievideo over LDO Rekenen.

Download digitale brochure

Download hieronder de digitale brochure van LDO Rekenen.

Veelgestelde vragen 

Waar bent u naar op zoek?

Op eigen tempo door het onderwijscurriculum


LDO Rekenen is gemaakt om een aanbod te kunnen bieden op leerdoel niveau. De gewenste eindsituatie is dat de leerling op zijn eigen tempo het onderwijscurriculum kan doorlopen, zonder zich te moeten conformeren aan de groep. Deze aanpak doorbreekt een traditionele classificatie op leeftijdsniveau en gaat meer naar een benadering op leerniveau. Om recht te doen aan de uniciteit van een leerling is dit een absolute voorwaarde. Doordat de situatie altijd uitdaging biedt is het leerrendement extreem hoog vergeleken met de traditionele aanpak. De rol van de leerkracht is hierin cruciaal. In plaats van de verteller neemt de leerkracht een rol in als coach en regisseur. De leerkracht anticipeert dus op het lerende gedrag van de leerling.
Folio en digitaal


Door een combinatie van folio en digitaal is LDO Rekenen in alle situaties goed in te zetten. U heeft dus niet persé een device per leerling nodig om goed te kunnen werken met LDO Rekenen. Door de set mappen kunt u ook per doel en per domein een set aan kopieerbladen gebruiken.
Op eigen intensiteit


Door leerlingen te voorzien in een aanbod op leerdoel niveau, is snel zichtbaar waarop een leerling uitvalt. Doordat de doelen terug te beredeneren zijn, kan opnieuw de basis aan worden geleerd. Hierdoor kan een leerling zichzelf herpakken en ieder doel op een eigen intensiteit oefenen.
Van abstract naar inzicht


Door het materiaalpakket kunnen wij leerlingen de abstracte doelen inzichtelijk maken. Voor multisensorisch leren kan een leerling veel beter de cognitieve verbanden leggen tussen de aangeleerde lesstof en hetgeen de leerling al kent. Hierdoor ontstaat er ten opzichte van het leren door leerkracht en methode een nieuwe dimensie in de leersituatie. Hoe meer dimensies deze situatie kent, hoe sneller de aangeleerde stof beklijft. Ten opzichte van een verbale instructie is dit een zeer groot verschil. Deze wijze van aanleren heeft zich in diverse zeer bekende schoolconcepten al bewezen.
Effectief met tijd


Door LDO Rekenen kan de leerling zijn tijd effectiever inzetten. Zo zal de leerling op een aantal domeinen weinig tot geen instructie behoeven, waardoor het snel domeinen en doelen kan afronden om vervolgens meer tijd door te brengen in het domein waar de leerling moeite mee heeft.
Geen nakijkwerk meer


Door digitale verwerking van de lesstof maken leerlingen meer opgaven in minder tijd. Dit komt omdat LDO Rekenen niet afhankelijk is van het aanbod van de leerkracht. Het blijft in principe activiteiten ontplooien tot een leerling stopt met het programma. Leerkrachten besparen tijd doordat zij geen voorbereiding hoeven te maken en omdat nakijken gebeurt door de software.

Op de hoogte blijven?
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
Zaakvakken
ICT-oplossingen
Mediatheek

Copyright Onlineklas, alle rechten voorbehouden