Onlineklas Verkeer - digitale verkeersmethode

Onlineklas Verkeer sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen en is doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. 

In de lagere groepen door spelenderwijs situaties aan bod te laten komen, maar in de midden- en bovenbouw door steeds intensiever te oefenen op kennis. Alle aangeboden lesstof wordt op zeer interactieve wijze ondersteund met filmpjes, animaties, foto's en een duidelijke toelichting. De lessen en toetsvragen kunnen ook individueel via tablet of PC worden aangeboden, waardoor de leerling ook zelfstandig met Onlineklas Verkeer aan de slag kan.
Onlineklas Verkeer is geanalyseerd door kennisplatform CROW en daarbij zeer positief beoordeeld. 

Onlineklas Verkeer sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 1/2 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. Op spelenderwijs komen verkeers-situaties aan bod zoals afspraken over veilig spelen en zebrapad.

Groep 1-2

Onlineklas Verkeer sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 5 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. Met behulp van videoscène dient de leerling te bedenken welke regels worden niet nageleefd.

Groep 5

Onlineklas Verkeer sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 8 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. De verkeerssituaties zijn veelzijdiger en complexer.

Groep 8

Onlineklas Verkeer sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 3 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. Op spelenderwijs wordt o.a. aandacht besteed aan oversteken en fiets afspraken.

Groep 3

Onlineklas Verkeer sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 6 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. In groep 6 en 7 wordt het probleem opgelost en verantwoord (regels, borden, etc.). Instructie en feedback wisselen af.

Groep 6

Onlineklas Verkeer sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 4 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. Vanaf groep 4 wordt er uitgegaan van de zelfstandigheid van de leerling met o.a aandacht aan voorrang en meerijden.

Groep 4

Onlineklas Verkeer sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 7 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. In groep 6 en 7 wordt het probleem opgelost en verantwoord (regels, borden, etc.). Instructie en feedback wisselen af.

Groep 7

Op de hoogte blijven?
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
Zaakvakken
ICT-oplossingen
Mediatheek

Copyright Onlineklas, alle rechten voorbehouden