top of page

Onlineklas Verkeer - digitale verkeersmethode

Onlineklas Verkeer sluit aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen en is een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. 

In de lagere groepen worden spelenderwijs situaties aan de orde gesteld, en in de midden- en bovenbouw wordt steeds intensiever geoefend op kennis. Alle aangeboden lesstof wordt op zeer interactieve wijze ondersteund met filmpjes, animaties, foto's en een duidelijke toelichting. De lessen en toetsvragen kunnen ook individueel via tablet of PC worden aangeboden, waardoor de leerling ook zelfstandig met Onlineklas Verkeer aan de slag kan.
Onlineklas Verkeer is geanalyseerd door het kennisplatform CROW en is daarbij zeer positief beoordeeld. 

Kleuter lesmethode verkeer

Onlineklas Verkeer sluit aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 1/2 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. Spelenderwijs komen verkeerssituaties aan bod zoals afspraken over veilig spelen en het zebrapad.

Groep 1-2

Digitale lesmethode verkeer

Onlineklas Verkeer sluit aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 5 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. Met behulp van videoscènes dient de leerling te bedenken welke regels niet correct worden nageleefd.

Groep 5

Digitale lesmethode verkeer

Onlineklas Verkeer sluit aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 8 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. De verkeerssituaties die behandeld worden zijn veelzijdiger en complexer.

Groep 8

Onderbouw basisonderwijs verkeer

Onlineklas Verkeer sluit aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 3 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. Spelenderwijs wordt o.a. aandacht besteed aan oversteken en fietsverkeersregels.

Groep 3

Digitale lesmethode Verkeer

Onlineklas Verkeer sluit aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 6 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. In groep 6 komen verschillende leerdoelen aan de orde waaronder: oversteekregels, voorrang, bijzondere situaties, borden, etc. Instructie en feedback wisselen elkaar af.

Groep 6

Onderbouw basisonderwijs verkeer

Onlineklas Verkeer sluit aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 4 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. Vanaf groep 4 wordt er uitgegaan van de zelfstandigheid van de leerling met o.a aandacht voor voorrangsregels en meerijden met fiets, auto, bus of trein.

Groep 4

Digitale lesmethode verkeer

Onlineklas Verkeer sluit aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 7 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs. De verkeerssituaties die behandeld worden zijn veelzijdiger en complexer.

Groep 7

bottom of page