Leermiddelen

Voor veel vakgebieden heeft Onlineklas leermiddelen (door)ontwikkeld. Bijvoorbeeld Topondernemers als zaakvakmethode, Leerwereld.nu als contentplatform, TopoWereld als topografiemodule en het bekende bibliotheek.net voor het beheer van de schoolbibliotheek. Met de aanvulling van de complete WinklerPrins online encylopedie en nog vele andere modules is een volwaardig contentplatform voor het primair onderwijs ontstaan. In dit menu laten wij verschillende leermiddelen zien die geïntegreerd kunnen worden in Onlineklas. 

banner78digitaal.jpg

TopOntdekkers is een thematische zaakvakmethode voor de groepen 1 t/m 8. Leerlingen leren zichzelf kennen en ontdekken de wereld. Door thematisch onderwijs te combineren met leuke werkvormen komen de leerlingen tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden. 

Zaakvakken

Bewegingsonderwijs

Met Onlineklas Bewegen brengen we fun en beleving samen in een digitale methode voor bewegingsonderwijs. Neem de lesstof snel mee naar de gymzaal en breng gelijk verantwoord bewegingsonderwijs in de praktijk.

Bewegen

Praatplaten Baswereld

Onlineklas biedt verschillende taalmodules aan. Bijvoorbeeld: Voor de onderbouw zijn er rijk geïllustreerde interactieve praatplaten.

Taal

Lesmethode Aardrijkskunde

Onlineklas Topografie is een prachtige digitale module met vele kant-en-klare lessen die geschikt voor het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Hierbij is gekeken naar Cito lessen, maar ook naar algemene lessen.

Topografie

Lesmethode Bewegen Kinderopvang

De beweegapplicatie en methode voor de kinderopvang. Door de unieke koppeling met bewegingsonderwijs wordt er gericht bijgedragen aan de ontwikkeling van het (jonge) kind.

Kinderopvang

Bibliotheekboeken met barcode etiket

Onlineklas biedt een online systeem voor het beheren van de schoolbibliotheek en documentatiecentrum. Ook is een abonnement op digitale boeken mogelijk.

Bibliotheek

Online Verkeersmethode

Onlineklas Verkeer is een complete leermethode voor verkeersonderwijs, doorlopend van groep 1 t/m 8. 
 

Onlineklas Verkeer is uitgebreider dan de meeste andere verkeermethodes. 

Verkeer

Werkschriften en woordblikjes spellingmethode

Spellingmethode voor leerlingen die moeite hebben met spelling. Ideaal voor gebruik in Speciaal Basisonderwijs.

Spelling