top of page

Van TopOndernemers naar TopOntdekkers. Dit is de meerwaarde!

TopOntdekkers is de nieuwste versie van de oude TopOndernemers. De visie en structuur van de methode is hetzelfde, maar er zijn ontwikkelingen op zowel de inhoud als de uitstraling van de methode.

 • Doorlopende leerlijn, nu van groep 1 t/m 8. De methode is uitgebreid met opdrachtkaarten voor groep 1/2, waardoor er nu met de hele school aan TopOntdekkers kan worden gewerkt.

 • Indeling van de thema’s Voor elke groep zijn er nu 12 identieke thema’s, bij TopOndernemers zaten er verschillen tussen de thema’s van 3/4 en 5 t/m 8, dit is nu gelijk getrokken. Thema’s met onderwerpen zonder samenhang zoals a t/m z en de wereld in het klein zijn weggehaald. Ook is er een heel nieuw thema gekomen gebaseerd op techniek en wetenschap. De thema’s zijn: 1: Vakantie en verkeer – 2: Huis en Thuis – 3: School en werk – 4: Vroeger en nu – 5: Boerderij – 6: Beestenbende – 7: Vriendschap en cultuur – 8: Voeding en sport – 9: Natuur en seizoenen – 10: Mens en lichaam – 11: Techniek en wetenschap – 12: Nederland en de wereld.

 • Nieuwe opdrachtkaarten Alle TopOndernemers opdrachtkaarten zijn opnieuw ingedeeld in de thema’s. Verouderde of niet relevante kaarten zijn vervangen voor nieuwe onderwerpen zoals klimaatverandering en technische oplossingen op de boerderij. In de groepen 5-8 zijn ruim 30 nieuwe onderwerpen te vinden. Alle andere hergebruikte onderwerpen zijn opgefrist.

 • Vernieuwde frisse uitstraling TopOntdekkers heeft een eigentijdse, frisse uitstraling. Heldere kleuren zorgen voor een onderscheid tussen de opdrachtkaarten van de jaargroepen. Ook zijn er inspirerende foto’s verwerkt in de opdrachtkaart die aansluiten bij het onderwerp en de belevingswereld van de kinderen. De houten kisten zijn vervangen voor luxe boxen waar de kaarten in zitten. Elk thema heeft een eigen map waar van elke opdrachtkaart en hulpkaart twee exemplaren in zitten.

 • Vernieuwde werkvormen Naast de huidige werkvormen zoals het maken van een muurkrant, collage en poster zijn er nieuwe verwerkingsvormen toegevoegd die het ontdekkend leren en de digitale vaardigheden van kinderen stimuleren. Denk hierbij aan het maken van een mindmap om gevonden informatie te structureren en het maken van een uitlegvideo dat de digitale vaardigheden van een leerling bevorderd.

 • Extra verdiepingsopdrachten Sommige leerlingen leren graag beeldend door filmpjes te kijken en andere leerlingen leren liever door het zelf te ontdekken. Vanuit de gedachte dat elk kind een persoonlijke leervoorkeur heeft, is er bij elke opdracht een extra verdiepingsopdracht toegevoegd. Deze opdracht heeft hetzelfde onderwerp en sluit aan op de doelen, maar bevat een andere verwerkingsvorm. Vaak is dit een kortere opdracht dan de centrale opdracht, dus ook handig in te zetten wanneer er extra tijd is of juist behoefte is naar meer diepgang binnen het onderwerp.

 • Focus op plannen Om het de keuzevrijheid en de ontwikkeling van de vaardigheden te managen wordt er in groep 5/6 en 7/8 gebruik gemaakt van werkschriften. In dit werkschrift houden de kinderen bij welke kaart ze maken, welke leerdoelen ze voor zichzelf stellen en welke planning gehanteerd wordt. Voornamelijk tijdens het samenwerken leidt een duidelijke taakverdeling en planning het proces in goede banen.

 • Onderzoekend leren Aan het einde van elk thema is er ruimte voor een onderzoek. Binnen het thema zoeken de kinderen naar een onderwerp waar ze een onderzoek over willen gaan doen. Het onderzoekje doen de kinderen in tweetallen of in groepjes. Het stappenplan dat opgenomen is in het werkschrift zorgt ervoor dat een leerling zonder uitgebreide onderzoekaaardigheden leerkrachtonafhankelijk een cyclus kan doorlopen om tot een gedegen onderzoek te komen.

 • Extra aandacht voor reflectie in werkschrift en reflectiemodule. Aan het einde van het thema reflecteert elke leerling op zijn/haar gedrag tijdens de lessen. Dit is voor de groepen 5/6 en 7/8 en kan in het werkschrift. Op basis van zes competenties vult de leerling in hoe hij/zij terug kijkt op het gedrag en de houding tijdens het uitvoeren van de opdracht en tijdens het samenwerken. Naar aanleiding van de mening van de leerling, kan de leerkracht met behulp van de digitale reflectiemodule reflectiegesprekken. Dit registratiesysteem geeft de ontwikkeling van de leerling weer in een curve.

 • Hulpkaarten op niveau Voor elke verwerkingsvorm zijn er hulpkaarten op twee niveaus beschikbaar. Daarop staat eenvoudig omschreven welke stappen de leerlingen moeten tijdens het proces om tot de verwerking te komen. Er staan ook randvoorwaarden beschreven waaraan het eindproduct aan moet voldoen.

 • Inzichtelijke kennisdoelen en vaardigheidsdoelen Bij elke opdrachtkaart van groep 5/6 en 7/8 is een doelenkaart beschikbaar. Op de doelenkaart staan naast de kennisdoelen ook vaardigheidsdoelen. Deze doelen sluiten aan op de ‘Doelen en vaardigheden voor ontwikkeling’ van SLO. Het geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling op alle facetten van de 21e-eeuwse vaardigheden.

 • Vernieuwde boekenpakketten Voor de groepen 1/2 en 3/4 zijn geheel vernieuwde boekenpakketten die aansluiten bij de nieuwe thema’s van TopOntdekkers. Deze worden geleverd door Clavis. De boekenpakketten van de groepen 5/8 hebben ook nieuwe titels gekregen en sluiten naadloos aan op de nieuwe thema indeling. Voor de groepen 5/8 is er een basis en een uitgebreid boekenpakket. Het uitgebreide boekenpakket dekt alle onderwerpen binnen TopOntdekkers.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een vrijblijvende presentatie of meer informatie.


Wilt u een overstap maken van TopOndernemers naar TopOntdekkers?


Dat kan! Wij willen u graag op maat een passende overstap aanbieden.


Vul hier het contactformulier in en wij zullen contact met u opnemen of neem contact op met onze klantenservice voor vrijblijvende informatie. Onze klantenservice helpt u graag verder.

Comments


bottom of page