top of page

Extra aandacht geven aan techniek?

Onlineklas heeft een vernieuwde module om naast TopOntdekkers extra aandacht te geven aan techniek en wetenschap: TopTechneut.

TopTechneut is ideaal voor plusklassen, als verbreding van de knutselles of als extra verdieping op techniek. Voor elke groep zijn er uitdagende opdrachtkaarten, met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van techniek en wetenschap, waaronder natuur- en scheikunde en biologie. Denk aan onderwerpen als magnetisme, zwaartekracht, geluid, luchtdruk, elektriciteit en nog veel meer.


Techniek speelt een belangrijke rol in de samenleving. Vrijwel al ons handelen wordt erdoor beïnvloed. Hoe wij wonen, de vrije tijd doorbrengen en werken. Veel beroepen zijn technisch van aard en leerlingen moeten al vroeg keuzes maken die bepalend zijn voor de leerweg en latere beroepen. Voor een verantwoorde positieve keuze is het van belang dat leerlingen al jong kennis hebben gemaakt met techniek en natuurwetenschappen.


Daarnaast is er ook een maatschappelijk belang omdat de behoefte aan technici steeds groter wordt. Om nog maar te zwijgen over vrouwelijk talent dat verloren gaat omdat er niet met techniek in aanraking is gekomen.


Waarom techniek?

Er zijn diverse redenen om leerlingen kennis te laten maken met techniek en wetenschap:

  • Het is belangrijk dat jongens en meisjes op jeugdige leeftijd al wennen gezamenlijk technische problemen op te lossen zonder dat dit als bijzonder wordt ervaren. Sterker nog het zijn vaak de meisjes die het behendigst omgaan met techniek.

  • Met techniek wordt een relatie gelegd naar de praktijk buiten. Er wordt geleerd voor later en dat werkt heel motiverend.

  • De arbeidsmarkt biedt vele kansen voor technici.

  • Uit onderzoek blijkt dat belangstelling voor techniek voor het elfde jaar gevormd wordt. Daarna kan de interesse nog wel verdwijnen maar aanbrengen gaat niet meer.

  • Taalzwakke leerlingen krijgen kansen om op gelijk niveau mee te doen met technische activiteiten. Wat weer een positief effect heeft op zelfbeeld en motivatie.

  • In de samenleving ontstaat meer waardering voor mensen met een technisch beroep.

  • Technische ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld de energievoorziening, kunnen beter gevolgd worden en eventuele keuzes komen dan tot stand op basis van argumenten in plaats van allerlei vage complot en onzin theorieën.

  • Daarnaast is er nog een pedagogisch argument. Het denken van leerlingen ontplooit zich achtereenvolgens op een praktisch, een verbaal en een theoretisch niveau. Tussen het eerste en laatste bestaat geen directe relatie, waardoor het theoretisch denken zijn betekenis voor het praktische denken en handelen kan verliezen. Theoretisch denken kan op waarde getoetst worden door de uitkomsten van dit denkproces terug te voeren tot praktisch handelen. Hiervoor biedt techniek uitstekende mogelijkheden. Techniek wordt zo een middel om kennis te begrijpen.


Werkwijze TopTechneut

Voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 is er een mappenset verkrijgbaar met daarin 15 opdrachtkaarten en bijbehorende hulpkaarten. Op een opdrachtkaart staan meerdere opdrachten, dus er zijn meerdere lesmomenten per opdrachtkaart nodig.

De werkwijze van de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 lijken erg op elkaar, maar de rol van de leerkracht verschilt.
Meer weten over TopTechneut?


TopTechneut bestellen?

Bestel TopTechneut via onze webshop of neem contact op met onze klantenservice telefonisch via

0546 - 55 65 05 of mail direct naar info@onlineklas.nl.Comments


bottom of page