top of page

Meer beweging in de kinderopvang


Nederlandse kinderen zitten te veel en bewegen te weinig. Hierdoor kampen zij met problemen als overgewicht en een motorische achterstand. De kinderopvang biedt bij uitstek de gelegenheid om extra beweging te stimuleren. Door middel van leuke en leerzame dagelijkse activiteiten. Het programma ‘Kinderopvang in Beweging’ van uitgeverij Onlineklas ondersteunt kindercentra hierin.

Waarom is beweging voor jonge kinderen zo belangrijk? Gaby Alberts, pedagogisch directeur van Kinderopvang Berend Botje: “Beweging is belangrijk voor de volledige ontwikkeling van kinderen. Ze zeggen weleens: heeft een kind niet gekropen, dan leert het ook niet rekenen. De hersenen ontwikkelen zich doordat het lijf zich ontwikkelt. Beweging is hierin cruciaal.

Waarom is de kinderopvang dé plek voor stimulatie van extra beweging? Alberts: “Hier kunnen kinderen hun energie kwijt. Hier leren ze vallen en opstaan. En dat alles onder het toeziend oog van ervaren pedagogisch medewerkers, sommigen zelfs met een CIOS-achtergrond. Op de opvang is ook meer ruimte dan thuis. Zodoende kunnen ze hier vrij bewegen. Ze brengen op de opvang veel tijd door: tijd die kan worden ingevuld met fysieke activiteiten. Binnen, maar ook buiten. Daarnaast is hier volop tijd voor het kind zelf. Ouders zijn dagelijks toch ook veel bezig met randzaken. Zij kunnen zich niet altijd concentreren op de beweging bij het kind. De opvang wel.”

Welke benadering is het meest effectief bij kinderen? Alberts: “Het werkt om in te spelen op wat de kinderen zelf interessant en leuk vinden en daar enthousiast aan meedoen. Er is zo’n breed aanbod van activiteiten. Er is altijd wel iets wat ze aanspreekt. En varieer, soms in competitie, soms in samenspel. Laat kinderen natuurlijk bewegen. Laat ze meedenken en meedoen. Zo maak je het samen leuk.

Hoe draagt het programma ‘Kinder-opvang in beweging’ hieraan bij? Pieter-Jan ten Hove, account manager bij uitgeverij Onlineklas: “Ons programma kent een drieluik. Product, scholing én een te verdienen twee jaar geldig blijvend vignet. Na twee jaar beoordelen wij de opvang opnieuw. Dit stimuleert hen om beweging blijvend op de agenda te plaatsen. Kinderopvang in beweging legt de link met het reguliere bewegingsonderwijs. De leerlijnen en bewegingsthema’s die binnen het onderwijs gebruikt worden, vertaalden wij naar de kinderopvang. Op die manier sluit het programma naadloos aan bij het bewegingsonderwijs op latere leeftijd. Door middel van een handige zoekfunctie in een app heeft de opvang in een handomdraai leuke beweegactiviteiten bij de hand. Deze kan zij inzetten om kinderen te stimuleren in de motorische ontwikkeling, maar ook als leuk spel of tussendoortje.

”Wat kan de kinderopvang met dit programma? Ten Hove: “Met Kinderopvang in beweging bespaart de kinderopvang tijd en heeft zij altijd de leukste beweegactiviteiten bij de hand. Door de unieke koppeling met het bewegingsonderwijs draagt het programma gericht bij aan de ontwikkeling van het kind. Alle kinderen vinden het fantastisch om te bewegen, het is heerlijk om bij deze natuurlijke drang aan te sluiten. Daarnaast is de overheid actief bezig om de ‘De Gezonde Kinderopvang’ te stimuleren. Door gebruik te maken van ons programma werkt de kinderopvanginstelling auto-matisch structureel en verantwoord aan het gezondheidsthema ‘Bewegen’.”

Meer informatie: Kinderopvang Berend Botje Kinderopvang In Beweging websitebottom of page