top of page

Onlineklas introduceert TIEN!


Zoals bekend wordt op dit moment op landelijke schaal het curriculum onder de loep genomen. Want leren onze kinderen nog wat ze anno 2018 en verder zouden moeten leren en leren ze op de juiste manier met de middelen die we tegenwoordig hebben?

In het voorjaar is de Onlineklas portal gelanceerd en inmiddels hebben al diverse schoolbesturen voor Onlineklas gekozen. Onlineklas is na de introductie direct doorgegaan met het ontwikkelen van een nieuwe manier van leren binnen Onlineklas. In samenwerking met de stichting Kerndoelwijzer heeft Onlineklas onder de naam ‘TIEN!’ een indrukwekkende nieuwe manier van leren ontwikkeld, waarbij de kerndoelen zijn vertaald naar 1000 leerdoelen, verdeeld over 10 ‘eilanden’ (kerndoelen). Met deze 1000 leerdoelen kan indien gewenst voor elke leerling een individuele leerroute uitgestippeld worden.

TIEN! kan naast de methode of methode-onafhankelijk TIEN! kan ingezet worden naast de verschillende bestaande leermethodes of methode-onafhankelijk gebruikt worden. De leerkracht krijgt met TIEN! de vrijheid om per leerling een persoonlijke leerroute uit te stippelen, afgestemd op de behoefte van het kind. Door middel van digitale toetsing en registratie is de voortgang op de leerdoelen per kind op elk moment inzichtelijk. TIEN! combineert het beste van de bekende producten en smeedt deze samen tot één systeem dat op termijn zelfs methodevervangend ingezet kan worden, hoewel dit niet persé hoeft. Het systeem is zelfdenkend en adaptief en kan de leerkracht aangeven wanneer extra oefeningen nodig zijn of wanneer een kind meer uitdaging kan hebben. De leerkracht kan dan persoonlijk bijsturen of dit automatisch laten plaatsvinden, waardoor het kind altijd op het juiste niveau oefent. TIEN! is leerjaaroverstijgend en kan als één grote doorlopende leerlijn van onderbouw tot aan voortgezet onderwijs worden gezien.

TIEN! voor elk vak De hoeveelheid (digitale) lesstof binnen TIEN! is omvangrijk en divers en groeit dagelijks. De lesstof voor de verschillende vakken bestaat uit content van de uitgeverijen, eigen gekoppelde content, apps uit de Apple appstore of bijvoorbeeld YouTube filmpjes. Via de prachtig geïllustreerde ‘eilanden’ worden de kerndoelen weergegeven, waarbij de afgeleide leerdoelen zijn gevisualiseerd. Zo krijgt een leerling vooraf letterlijk een ‘beeld’ van het doel dat gehaald gaat worden. Vervolgens kan de leerkracht op individueel of op groepsniveau de lesstof en toetsen aanbieden, waarbij automatisch geregistreerd wordt of het kind de lesstof beheerst of niet.

De leerdoelentracker binnen TIEN! Een van de vernieuwende onderdelen van TIEN! is de ‘leerdoelentracker’. De leerkracht kan direct per vak de voortgang van de hele groep zien of inzoomen op individueel niveau. Ook hier zijn de kerndoelen en (na inzoomen) de leerdoelen zichtbaar. Op leerlingniveau kan de leerkracht vervolgens de leerroute aanpassen en een kind extra oefenstof om te herhalen aanbieden of juist meer uitdaging geven door een plustaak klaar te zetten. De grote kracht van de leerdoelentracker is dat in één oogopslag zichtbaar is op welk leerdoel een leerling aandacht nodig heeft. De leerdoelentracker van TIEN! maakt daarnaast gesprekken met ouders eenvoudig en to the point. Samen kan direct de vordering bekeken en besproken worden waardoor de leerkracht heel gericht de aandacht bij het kind ‘als mens’ kan houden. Ook kan er oefenstof voor thuis klaargezet worden. TIEN! van Onlineklas zorgt ervoor dat de leerkracht meer tijd en aandacht overhoudt voor de (individuele) begeleiding van het kind.

TIEN! is volop in ontwikkeling Door de kerndoelen te vertalen naar gedetailleerde leerdoelen en hieraan hoogwaardige lesstof en toetsen te koppelen is een breed inzetbaar hulpmiddel ontstaan dat absoluut ‘toekomstproof’ is. Onder de naam ‘TIEN!’ kunnen leerkrachten alles zelf beheren en altijd comform de kerndoelen hun lessen invullinggeven. De intensieve samenwerking met de stichting Kerndoelwijzer zorgt ervoor dat de kerndoelen zowel in hun huidige vorm als in een aangepaste vorm altijd 100% gedekt worden met TIEN! Ook richting de schoolinspectie is dit een bijzonder sterk punt.

Wilt u meer weten over TIEN! of deelnemen aan de pilot? Neem dan contact met ons op.bottom of page