1/1

Onlineklas Verkeer - digitale verkeersmethode

Onlineklas Verkeer is een complete leermethode voor verkeersonderwijs, voor van
groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Onlineklas Verkeer is uitgebreider dan de meeste andere verkeersmethodes.

Met Onlineklas Verkeer leren kinderen op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer deel te nemen.

 

Dit gebeurt niet alleen door kennis en vaardigheden, maar ook door de zelfredzaamheid van de kinderen in het verkeer te vergroten en aan het gedrag veel aandacht te schenken. In de lagere groepen gebeurt dit door spelenderwijs situaties aan bod te laten komen en in de midden- en bovenbouw door steeds intensiever te oefenen op kennis.

 
Onlineklas Verkeer is geanalyseerd door kennisplatform CROW en is daarbij zeer positief beoordeeld.

Klassikaal, maar ook zelfstandig

Alle aangeboden lesstof wordt op zeer interactieve wijze ondersteund met filmpjes, animaties, foto's en een duidelijke toelichting. Op het digibord kunnen de vele verkeerssituaties klassikaal behandeld worden.


De lessen en toetsvragen kunnen ook individueel via tablet of PC worden aangeboden, waardoor de leerling ook zelfstandig met Onlineklas Verkeer aan de slag kan.


De voorbereiding op de lessen is hiervoor minimaal.

Volledig digitaal

Mochten er verkeersregels wijzigen, dan is de methode snel aangepast.
Dat de methode digitaal is betekent ook dat er snel een koppeling met Google Streetview is gemaakt, waardoor zelfs de verkeerssituatie rond de eigen school een onderwerp kan worden van de verkeersles.

 

De oefeningen zijn gevarieerd en opgebouwd uit zoekplaten, vragen, interactieve animaties en filmpjes en via het leerlingvolgsysteem worden de resultaten van de aangeboden lesstof snel inzichtelijk.

Handige situatiebuilder

Alle aangeboden lesstof wordt op zeer interactieve wijze ondersteund met filmpjes, animaties, foto's en een duidelijke toelichting. Op het digibord kunnen de vele verkeerssituaties klassikaal behandeld worden.


De lessen en toetsvragen kunnen ook individueel via tablet of PC worden aangeboden, waardoor de leerling ook zelfstandig met Onlineklas Verkeer an de slag kan.

De voorbereiding op de lessen is hiervoor minimaal.