1/1

Onlineklas Verkeer - digitale verkeersmethode

Onlineklas Verkeer is een complete leermethode voor verkeersonderwijs, doorlopend van
groep 1 t/m 8. Onlineklas Verkeer is uitgebreider dan de meeste andere verkeermethodes.

Met Onlineklas Verkeer leren kinderen op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer deel te nemen.

 

Dit gebeurt niet alleen door kennis en vaardigheden, maar ook door de zelfredzaamheid van de kinderen in het verkeer te vergroten en aan het gedrag veel aandacht te schenken. In de lagere groepen door spelenderwijs situaties aan bod te laten komen, maar in de midden- en bovenbouw door steeds intensiever te oefenen op kennis.

 
Onlineklas Verkeer is geanalyseerd door kennisplatform CROW en daarbij zeer positief beoordeeld.

Klassikaal maar ook zelfstandig

Alle aangeboden lesstof wordt op zeer interactieve wijze ondersteund met filmpjes, animaties, foto's en een duidelijke toelichting. Op het digibord kan klassikaal de vele verkeerssituaties behandeld worden.


De lessen en toetsvragen kunnen ook individueel via tablet of PC worden aangeboden, waardoor de leerling ook zelfstandig met Onlineklas Verkeer an de slag kan.


Als leerkracht is voorbereiding op de lessen minimaal.

Volledig digitaal

Mochten er regels wijzigen, dan is de methode snel aangepast.
Maar het gegeven dat de methode digitaal is betekent ook dat er snel een koppeling met Google Streetview is gemaakt waardoor zelfs de verkeerssituatie rond de eigen school onderwerp kan worden van de verkeerles.

 

De oefeningen zijn gevarieerd en opgebouwd uit zoekplaten, vragen, interactieve animaties en filmpjes en via het leerlingvolgsysteem worden de resultaten van de aangebode lesstof snel inzichtelijk.

Handige situatiebuilder

Alle aangeboden lesstof wordt op zeer interactieve wijze ondersteund met filmpjes, animaties, foto's en een duidelijke toelichting. Op het digibord kan klassikaal de vele verkeerssituaties behandeld worden.


De lessen en toetsvragen kunnen ook individueel via tablet of PC worden aangeboden, waardoor de leerling ook zelfstandig met Onlineklas Verkeer an de slag kan.

De voorbereiding op de lessen is minimaal.

Op de hoogte blijven?
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
Zaakvakken
ICT-oplossingen
Mediatheek

Copyright Onlineklas, alle rechten voorbehouden